Alle aktuelle anleggsprosjekter i Flakstad

Rassikringstiltak på E10 Bøpollen i Flakstad
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.