Alle aktuelle anleggsprosjekter i Fauske

Nybygg av omlastingshall i Fauske
Gnr. 103, bnr. 1428, 1352, 1503 og 1630. Samt mindre del av 103/1613 og 103/1646 (veiareal) i Hammerveien på Vestmyra.Omlastingshallen vil bli foreslått med em maksimal høyde på pulttaket på ca 11,7 meter over innvendig golv i hallen. Størrelsen slik det er prosjektert er ca 504m2 (ca 28x18 meter).
Nybygg av jernbanespor og rampe for for av og pålasting av tunge kjøretøy ved godsterminal i Fauske
Bygging av nytt spor ved Fauske godsterminal. I tillegg skal det bygges ny rampe for av og pålasting av tunge kjøretøy. I tilknyting til det skal det også bygges tre nye veksler og foretas masseutskifting.
Utomhusarbeider ved skole i Søbbesva
Skifte av kantstein, setting av nye sluker med sandfang, falloppbygging og asfaltering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.