Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bindal

Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.