Alle aktuelle anleggsprosjekter i Alstahaug

Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, på strekningen fra krysset FV 17 og FV 143 ved Rishatten og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Kleivskarveien
Uttak og utfylling av steinmasser på basen på Horvnes i Sandnessjøen
Denne entreprisen omfatter grunnarbeider i forbindelse med uttak av steinmasser i område I3 og I1 samt transport og utfylling av massene i området BI1. Massene skal fylles i sjøbassenget i området som er omkranset av tidligere utlagte omrammingssjeteer og tidligere utlagte fyllinger mot land og sjete for småbåthavn. Massene skal legges ut på eksisterende sjøbunn i området. På sjøbunnen ligger det sandmasser med varierende mektighet, og nederst mot berg er det konstatert bløte siltige leirmasser. For å minimere setninger for fyllingen og i eksisterende sjøbunn, skal eksisterende sjøbunn rives opp med gravmaskin før utfylling, slik at nye fyllmasser får fjellkontakt.
Mudring og dumping i sjø ved Tjøtta fergekai for å sikre adkomst til større båter i Alstahaug
Tiltaket omfatter sprenging og mudring av 1000m3 berg og sediment som skal dumpes i fordypninger like utfor tiltaksområdet over et areal på 2550m2, som vil medføre en reduksjon i innseilingsdybde fra 9-10m til ca. 8,5 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.