Alle aktuelle anleggsprosjekter i Trysil

Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av ny høydebasseng i Trysil
Nytt høydebasseng med kapasitet på 550 m3. Bassenget skal kobles sammen med eksisterende basseng HB218 og eksisterende ventilkammer PV217.
Etablering av ladestasjoner i Trysil kommune
Hurtiglader må ha støtte for Type 2, Mode 3 og ha en spenning på minimum 400V. På hver lokasjon skal det oppføres 2 ladestolper med 2 uttak på hver, totalt 4 ladepunkter per lokasjon.
Utskifting av VA-ledning i Trysil
Rehabilitering av ca 200 meter VAO-ledningsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.