Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringsaker

Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Etablering av massemottak i Ringsaker kommune
Planområdet er på ca. 300 dekar og skal tilrettelegges for massemottak.
Oppgradering av gassanlegg i Furnes, Ringsaker kommune
Oppgradering av gassanlegget, og med satellittanlegg (utvidelse av samlestokk for gass).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.