Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
Etablering av gang- og sykkelvei, oppbygging av fylkesveg og rehabilitering av VA-anlegg mfl i Ringsaker kommune
Samarbeidsprosjekt. - Etablering av gang- og sykkelveg langs Fagerlundvegen, ca. 750 meter. - Rehabilitering av VA- anlegg for Ringsaker kommune, ca. 700 meter. - Oppbygging av eksisterende fylkesveg med ny overbygning og dekke, ca. 700 meter. - Nytt veglysanlegg i Fagerlundvegen med intensivbelysning for krysningspunkt. - Utbedring av Båhusbekken bru med nye kantdragere og rekkverk. - Arbeid med omlegging og ivaretakelse av høyspent, lavspent, fiber og fjernvarme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.