Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringebu

Reparering av vegbru over Lågen ved Ringebu
Ny vegbru over Lågen ved Ringebu.
Nybygg av renseanlegg i Losnabakken, Ringebu kommune
Nytt renseanlegg for 300 pe i Losnabakken. Det er inngått kontrakt med Odin Miljø AS om det prosessmessige utstyret som skal inn i bygget. Boring under E6.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.