Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ringebu

Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 150-160 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 90 hytter i trinn 1.
Ombygg av ringledninger i Ringebu
Økning av sikkerhet av eksisterende ringledning.
Kapasitetsutvidelse ved vannverk i Fåvang
Fåvang vannverk: kapasitetsutvidelse med 2 nye brønner og evt. reviderte klausuleringssoner.
Etablering av solcelleanlegg på teknisk drift i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcellanlegg på renseanlegg i Fåvang
Forventet strømproduksjon ved Fåvang renseanlegg er anslått til 60.000 KWh årlig, som vil gi en besparelse på kr 120.000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.