Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av beredskapssenter i Sør-Aurdal
Gnr/bnr: 22/191, 22/2 og 115/1. Mulighetsstudie: Norconsult.
Asfaltering og forberedende gravearbeider på kommunale veger i Nord-Aurdal kommune
Asfaltering av 9000 m2 kommunal veg med forberedende gravearbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.