Alle aktuelle anleggsprosjekter i Øyer

Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
Overført fra Statens Vegvesen til Nye Veier.
Etablering av infrastruktur for nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 170.000 tonn biometanol.
Nybygg av VA-ledning i Tingberg, Tretten
Øvre trykksone Tingberg ledningsanlegg Haug-Øyer kirke.
Oppgradering av infrastruktur for vannforskyning i kontorbygg i Tretten
Omlegging av vannforsyning fra kommunalet nett og inntil til teknisk rom, og videre til søndre fløy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.