Alle aktuelle anleggsprosjekter i Valle

Ny vannforsyning på Straume i Valle
Prosjektet omfatter: › Ca. 40 meter med grøft og vannledning på Helle-siden › Ca. 60 meter med vannledning nedgravd i elvekanter › Ca. 300 meter med vannledning senket med lodd i Otra › Ca. 200 meter med grøft og vannledning på Straume-siden › 2 nye vannkummer

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.