Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sirdal

Skredsikring langs fylkesveg 450 Hunnevatn i Sirdal kommune
Det skal monteres to fanggjerder, 3000kJ, 5m høyde, med lengde henholdsvis ca 25 og 95 m.
Flomsikringstiltak i Sirdal kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.