Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lindesnes

Nybygg av fortau langs fylkesvei på Eigebrekk, Mandal
Foreslått avgrensningen for planarbeidet er den aktuelle strekningen langs fylkesveien/Tregdeveien på omtrent 90 meter i lengde hvor det mangler fortau, både regulert og opparbeidet.
Flomsikringstiltak i Lindesnes kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Rehabilitering av molo ved Ryvingen fyr i Lindesnes
Eksisterende molo på Ryvingen er av typen rausmolo. Det er påtenkt å bruke større steinblokker til ca 2m3 steinstørrelse til plastring av eksisterende masse og utarbeidelse av skulder av steinfylling med store steinblokker i 20m bredde med ca. 1m over dimensjonerende vannstand som avsluttes med skråning i naturlig rasvinkel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.