Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lillesand

Konsulenttjenester for utførelse av undersøkelser som danner grunnlag for en resipientvurdering i Lillesand kommune
Resipientvurderingen som skal utføres skal belyse påvirkningen fra kommunale avløpsrenseanlegg og overløp fra utvalgte pumpestasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.