Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kristiansand

Forlengelse av kai ved havn i Kongsgård
Forlengelse av kai med 100 meter.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Oppgradering av kommunal vannforsyning i Kristiansand
Oppgradering av kommunal vannforsyning i prosjektet "VL Justvik - Kjevik". Vannforsyning skal forsterkes ved etablering av vannledning frem til ny pumpestasjon for vann og sjøledning fra Justvik til Kjevik. Trase for vannledningen er ca. 3550 meter lang fordelt på ca. 50 meter grøfter på Justvik, ca. 2600 meter sjøledning (hvorav 200 m styrt boring) og ca. 900 meter grøfter på Kjevik.
Utskifting av Rv 9 Strai bru øvre og nedre i Kristiansand
fFjerning av begge veibruene og begge gs-bruene. Disse skal erstattes med 2 og 3 rader med rør. Over rør og i god avstand før og etter rørene skal det etableres/reetableres overbygning for vei. Det skal legges nytt slitelag for hele strekningen som berøres av inngrepene, inkl strekningen mellom bruene, ca lengde 300 meter.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Kristiansand
Gnr/bnr: 28/35, 28/87, 28/250, 28/500, 29/1 og 209/18.
Etablering av nettstasjon og ladestasjon i Kristiansand
Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive en nettstasjon i tilknytning til Shell Walhalla i Kristiansand kommune med grunnflate på ca. 12,1 m² og høyde 2,46 m, med: • En transformator med omsetning 22(11)/0,48 og ytelse 1,6 MVA. • Nødvendig høyspenningsanlegg.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.