Alle aktuelle anleggsprosjekter i Grimstad

Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 3608/3610 i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Asbestsanering av vannledning i Grimstad
Sanering av asbestledning mellom Øvre Hausland og Have. Samtidig etableres det offentlig avløp i deler av traséen, med pumpestasjon ved Temse.
Nybygg av VA-ledning i Grimstad, del 1
Prosjektet blir utført i 2 deler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.