Alle aktuelle anleggsprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av fortau og VA-ledning i Flekkefjord
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av kjørevegen til Grønnes, på strekningen sør for gnr. 206, bnr 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.
Utbedring av VA-anlegg i Flekkefjord
Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende anlegg, ny VL samt splitting av fellesledning OV/SP fra Øvreid til lekeplassen i Årnesskogen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.