Alle aktuelle anleggsprosjekter i Evje og Hornnes

Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på vegstrekninger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på følgende 2 vegstrekninger: -Fv. 42 Vest Kryss Rv 9 Hornes - Sveindal. -Fv.. 42 Vest Kjetså - Kryss Rv.9
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3778 Senum - Storestraumen. Fv. 3780 Senum - Byglandsfjord. Fv. 3800 Hovstad Fv. 3802 Jordalsbø Kv. 1016 Dale Kv. 1016 Frøyrak (Kun strøtiltak) Kv. 1048 Nesmoen
Driftskontrakt for driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnett i nedre del av området 4211 Setesdal, sør for Byglandsfjord 2023-2028
I kontrakten inngår også vinterdrift som brøyting, snø-/isrydding og strøing med sand og salt FV. 42 Øst Vegusdal - Evje.
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3808 Dale sør-Kallefoss Fv. 3810 Steinsland Fv. 3818 Homme Fv. 3820 Fortau Valle sentrum Fv. 3820 GS-veg Valle Fv. 3820 GS-veg Valle - Tveitebøvegen Kv 1014 Løyland - Røysland Kv. 1038 Berg Kv. 1039 Bø Kv. 1041 Brottveit Kv. 1100 Kallefoss- Løyland Kv. 1101 Berg
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3770 Ærtveit Fv. 403 GS-veg Skaiå Fv. 405 GS-veg Vatnestraum Fv. 3784 GS-veg Kattefoss Kv. 1031 Bakkemyra Kv. 1032 Møllebakken
Etablering av ny gang- og sykkelbru i Evje og Hornnes kommune
Bygging av ny gang- og sykkelbru langs/rett øst for rv. 9 over Breidflå/Voilan i Evje og Hornnes kommune. Som en del av kontrakten inngår også tilbakefylling inntil brua, men opparbeidelse av selve gang- og sykkelvegen utføres gjennom egen kontrakt. GS-brua skal bygges som en fritt opplagt platebru i betong og skal ha en spennlengde på 13,65 meter. Totalbredden er på 4,4 meter (inklusive kantdrager) og føringsbredden er på 3,5 meter. Brua skal være direktefundamentert på avrettet steinfylling.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Evje
Infrastruktur for 11 boligtomter.
Utbygging av bredbånd i Evje og Hornnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.