Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bykle

Utskiftning av VA anlegg i Bykle
Byggetrinn 1 er delt opp i fem traseer, om omfatter til sammen cirka 750 meter grøft med VA-ledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.