Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Nybygg av naust- og fritidsbustadområde i Bømlo
G.nr 1, b.nr 106, g.nr 2, b.nr 3, 5, 23, 24, 82, 99, 103, 104, 106, 107 og 108. Føremålet med planen er å planleggja for bygging av inntil 11 nye fritidsbustadar og 14 nye naust.
Nybygg av hytter og naust i Bømlo
10 fritidsbustader, 24 naust og 2 oppbevaringsboder.
Nybygg av eneboliger samt opparbeidelse av infrastruktur på Innvær
Området som er til salg er på ca 15 mål. Beliggenhet vid sjø med mulighet for båtplass.
Nybygg av småbåthavn, naust og parkering på Sponavikjo i Bømlo
21 naust. Gnr/bnr: 101/10, 11, 20, 112, 140 og 141 m.fl. Ca 14,4 daa.
Nybygg av fritidsbustad‐ og naust i Rolfsnes
76 bnr. 1, 2, 4, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 53, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 66, 82, 80, 83, 124, 158, 173, 187, 188, 189, 190, 191 og 197. Ca 13,0 daa.
Etablering av ny høydebasseng og vannledning i Bømlo
Ny vannledning mellom Oldereidtjørna og Åreidbukta som en del av tosidig vannforsyning til Søre Bømlo. Ny vannledning legges fra Åreidbukta til Finnåsvatnet og videre til Oldereidtjørna. GNR/BNR: 59/1, 59/3-9, 59/11, 59/13-16, 59/130 og 59/154.
Nybygg av hytter i Bømlo
Inntil 4 nye fritidsbustader.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Bømlo kommune
Bustad A: P-rom 43m2 /BRA : 55 m2 Bustad B: P-rom 42m2 /BRA : 54 m2 Bustad C: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 Bustad D: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 BYA: 396 m2 ekskl. parkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.