Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Nybygg på eiendom 34/111, Nordre Kullerød 3 som sammenkobles med eksisterende bygg på eiendom 34/101, Nordre Kullerød 1.
Nybygg av kontor på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Rammeavtale for entreprenør- og byggmestertjenester i Sandefjord kommune
Rammeavtalen vil typisk omfatte følgende arbeider: - Vedlikeholdsarbeid - Rehabilitering/oppgradering av bygg utvendig og innvendig - Ombygging av bygg utvendig og innvendig - Omlegging /utskifting av tak og takkonstruksjoner - Mindre oppdragsrelaterte mur- og betongarbeider - Mindre/enkle oppdragsrelaterte arbeider med flislegging/-setting - Mindre/enkle oppdragsrelaterte malingsarbeider - Mindre/enkle oppdragsrelaterte blikkenslagerarbeider - Oppføring av mindre nybygg - Prosjektering og gjennomføring av byggesøknader - Sanering og rivning
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 5,6 daa. 16-20 boenheter. 4-7 etasjer.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av firemanns- og tomannsboliger i Sandefjord
2 firemannsboliger og en tomannsbolig med tilhørende garasjer, boder og biloppstellingsplasser.
Nybygg av eneboliger i Sandefjord
Gbnr 149/69 mfl. Ca. 8,1 daa.
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter
Etbalering av bredbånd i Sandefjord kommune
Løkeveien, Rørkollgrenda, Undelstvedtveien.
Etbalering av bredbånd i Sandefjord kommune
Galsrødveien, Åsrumveien.
Etablering av badebinge ved friområde i Stokke, Sandefjord kommune
Badebingen er 8 x 5,5 meter, og inkluderer i tillegg en 8 meter adkomstrampe med rekkverk og håndlister, moringer for sikring og forankring av badebingen bl.a. til badebrygge og i sjø og materiell til vedlikehold.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.