Alle aktuelle byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av boliger på gamle Nanset skole i Larvik kommune
Oberst Peters vei 6, Meldalsvei 6 og Nansetgata 83. 67 leiligheter i blokkbebyggelsen og 9 rekkehusleiligheter. 2-5 etasjer.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Etablering av boliger på Guriskogen / Valby i Larvik
Gnr/bnr: 1028/130 , 1028/91. Nytt boligområde som vil består av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Nybygg av hytter i Larvik kommune
Ca. 20 daa. 15-20 enheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larvik, trinn 1
Totalt 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boligområde i Nevlunghavn, Larvik
Planområdet er ca. 1,7 daa.
Nybygg, ombygg og tilbygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Etablering av nødstrømsaggregat på sykehjem i Larvik
Det er nå 5 sykehjem som har reservekraft med alternativ varmekilde. Det gjenstår 5 sykehjem.
Nybygg av fritidsboliger i Larvik
Maks BYA: 130 m2/bolig.
Etablering av frilufts-scene og tribune m.m. i Larvik kommune
Etablering av frilufts-scene, permanent tribune, toaletter, lagerrom m.m.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Kjoseveien, Skyveien, Vassvikveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Mørjevegen, Tveidalsveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Hybbestadveien, Lindhjemveien, Skallebergveien, Tveitegata.
Etablering av carport over 32 av ladestasjonen til hjemmetjenesten i Larvik kommune
På Tanum, Bakkaneveien 71 lages det 40 ladestasjoner til hjemmetjenesten.I denne konkurransen skal det settes opp et carport over 32 av ladestasjonene.
Utskifting av adgangskontroll på renseanlegg i Larvik
Totalt inngår det pr i dag 22 dører i systemet, men renseanlegget skal i nærmeste framtid gjennomgå en større utvidelse, så systemet som tilbys må ta høyde for enkel utvidelse med nye dører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.