Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Nybygg av boligområde langs Sandeelva i Sande, trinn 3
Wingejordet 7 og 13. 52 parkeringsplasser.
Nybygg av rådhus i Holmestrand
Breeam Very Good, med energiklasse A.
Ny fylkesvegtrasé Fylkesveg 3240 Holmestrand sentrum
665m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i Holmestrand kommune
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i området mellom inntak Dunkebekken og ned til Bilét.
Ny alternativt ombygg av kontorlokaler for utleie i Holmestrand kommune
Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner. 5.000 - 6.300 m2. Opsjon 5+5 år.
Nybygg av boliger ved Tømmeråstjern i Holmestrand
Fordrøyningsanlegg på sørsiden av Hanekleiva (Fv319). Fordrøyningsanlegget planlegges med et våtmarksfilter og plantebasert filteranlegg og skal sørge for at utbyggingen i planområdet ikke medfører forurensing av Tømmeråstjern og Eikernvassdraget.
Nybygg av tomannsboliger i Holmestrand kommune
Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.
Etbalering av bredbånd i Holmestrand kommune
Hvittingfossveien, Odderudveien, Gjøgriveien, Bispeveien, Nesvangen, Langeliveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.