Alle aktuelle byggeprosjekter i Senja

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Riving og nybygg av barneskole med flerbrukshall og klatrehall i Finnsnes
- Skole til 450 elever og 80 ansatte. - Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå). - Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter. - Lokaler for kulturskoleopplæring. - Ca. 20 flere parkeringsplasser. - Oppgradering av skolevei og adkomst. - Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av næringsområde i Senja kommune
Utvide eksisterende næringsområde på ca. 32 daa til 49 daa totalt.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Tilbygg av skole i Senja kommune
Det skal etableres et nytt tilbygg på ca. 100m2 med spesialiserte behov for å tilrettelegge for en multifunksjonshemmet elev.
Områderegulering for Botnhamn sentrum i Senja kommune
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og Botnhamn Fisk AS, Botnhamn Sveis AS, Gullfesken AS, Hekkingen Holding AS, Handelshus Meyer & Co AS, Nord Senja Fisk AS, Oddvar Nes AS og Botnhamn sjark og småbåtforening om utarbeidelse av denne planen. Området er på 550 dekar og vil bli regulert til næring, bolig, park, forretning, kai, fergeleie og småbåthavn. Formålet med områdereguleringsplanen er å styrke Botnhamn som et attraktivt og funksjonelt fiskevær gjennom videreutvikling av eksisterende kvaliteter i planområdet. Dette innebærer å tilrettelegge for utvikling av næring, boligområder, rekreasjon og infrastruktur, samt tilrettelegging for god sameksistens mellom disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.