Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngen

Etablering av balkong på omsorgsboende i Lyngen
Det skal etableres en ny frittstående balkong på Lyngstunet omsorgssenter mellom blokk A og C. Det står en eksisterende takkonstruksjon på stedet i dag som skal rives.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.