Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad - Hárstták

Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av næring i Harstad, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av høydebasseng og VA-ledninger i Harstad kommune
Det skal etableres ca 1020 meter VA-trase fra krysset Bergsengveien/Berglundveien og opp til høydebasseng i Bergslia som vist på tegning GH001. Strekningen inkluderer også Meisestubben Det skal bygges nytt høydebasseng for vann i Bergslia for å sikre trygg vann- og brannvannsdekning i området Mustapartajordet, nye Bergseng skole mm. I den forbindelse skal vannledningen fra trykkøkningen ved Bueskyttebanen forlenges opp til høydebassenget.
Ombygg av inngangsparti til universitet/campus i Harstad kommune
Demontering/rivning av eksisterende karuselldør med tilhørende bygningsdeler- Montering/bygging av nytt inngangsparti med sluse, innvendige og utvendige skyvedører,varmluftsgardin og tilhørende bygningsdeler.
Brannteknisk utbedring og nytt ventilasjonsanlegg på skole i Harstad
Det skal utføres en brannteknisk utredning og vedlikehold av ventilasjon.
Nybygg av skibru i skytefeltet i Sørlia, Harstad, bru 1
Totalt skal det etableres 2 bruer, med min. fri bredde 4500 mm. Bru 1- Kryssing av adkomstvei Bruen krysser relativt bratt adkomstvei, og foreslås utført som en buekonstruksjon for å oppnå tilrekkelig fri høyde over vei. Spennvidde: ca 13 m. Fri høyde: 4,2 m (kjøretøyhøyde, veiens helning i lenderetning må hensyntas) Bruen utføres med trekonstruksjoner. Bru 2 (opsjon)- Kryssing av bekk, se eget prosjekt
Nybygg av skibru i skytefeltet i Sørlia, Harstad, bru 2
Totalt skal det etableres 2 bruer, med min. fri bredde 4500 mm. Bru 2 (opsjon)- Kryssing av bekk Bruen krysser en bekk i utløpet av våtmarksområde/myr. Foreslås utført som en landkarløs bru på peler, med utkraging til terreng. Spennvidde ca 8m x 3 felt. Bru 1- Kryssing av adkomstvei, se eget prosjekt.
Etablering av parkering i Harstad
Arealet ska kunne opparbeides til parkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.