Alle aktuelle byggeprosjekter i Dielddanuorri - Tjeldsund

Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Innvendig renovering av forlegning i Ramsund, Tjeldsund kommune
Forsvarsbygg har på bevilgning fått i oppdrag å oppgradere forlegninger i Ramsund, prosjektet omhandler oppussing av deler på Mannskapsforlegning og Befalsforlegning. På mannskapsforlegning omhandler prosjektet i hovedsak renovering av fellesdusj med garderobe og toaletter for herrer. Samt himling i korridorer i 1 og 2 etasje. På Befalsforlegning skal beboerrom med bad renoveres, i første omgang er det beregnet 8 beboerrom som renoveres i sin helhet, her er det ønskelig å ta flere rom om man har midler til dette. Samt skal fellesarealer som korridor og felleskjøkken renoveres

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.