Alle aktuelle byggeprosjekter i Balsfjord

Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av eneboliger i Balsfjord
Tilrettelegge for grendefelt med byggeklare boligtomter på del av eiendommene 36/2 og 36/20.
Nybygg av hytter i Aursfjorden i Malangen
Planområdet er på ca. 16 daa.
Etablering av midlertidig modulbygg/brakkerigg for skole i Balsfjord kommune
Etablering av midlertidig skole da Nordkjosbotn skole ble skadet i en brann. 3 stk konkurranser for samme oppdrag: - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-10 klasse. - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-7 klasse. - Et modulbygg/ brakkerigg for 1-4 klasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.