Alle aktuelle byggeprosjekter i Vinje

Etablering av konsentrert boligbebyggelse i Rauland i Vinje kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av skytebane og næringsareal på Rauland, Vinje
Planframlegget legg til rette for skytebane og næringsareal i det nedlagde steinbrotet Fundlid. Formålet med reguleringsplanen er å avklare arealbruken ved det nedlagte steinbrotet, og for å leggje til rette for etablering av ein ny lokal 100 m riflebane og næringsverksemd. Banen vil vere godt egna for rekruttering av ungdom, skyting for dei høgaste aldersklassane og for jegerskjoting.
Nybygg av bru i Vinje kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Nybygg av mindre boliger i Vinje
6 eneboliger alternativt 2stk tremannsboliger.
Utvidelse av barnehage med modulbygg i Vinje kommune
4 moduler med en sluse/gang imellom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.