Alle aktuelle byggeprosjekter i Nome

Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Neperud: Fra høydebassenget i krysset Neperud/Hollavegen til inngang gravplass. Lengde ca. 170 meter.
Nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.
Oppgradering av uteareal for barnehager i Nome kommune
Enkel oppgradering barnehagenes uteareal: Helgen -, Herregårdshavna -, Fagerli -, Skoemyra - og Sluseparken barnehager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.