Alle aktuelle byggeprosjekter i Nissedal

Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Etablering av fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Infrastrukturen for trinn 1 er ferdig. Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Nybygg av høydebasseng og ventilkammer i området ved Skeimo i Nissedal kommune
Det skal etableres nytt høydebasseng på 1.000 m3 til erstatning for eksisterende fjellbasseng i området ved Skeimo. Eksisterende ledningsanlegg skal tilkobles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.