Alle aktuelle byggeprosjekter i Drangedal

Nybygg av boliger på Bråtheia i Drangedal
Kommunale boligtomter. 6 byggeklare tomter og 49 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger på Mjelkåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 2 byggeklare tomter, 50 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Henseid
Kommunale boligtomter. 5 byggeklare tomter og 23 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger på Juvassåsen i Drangedal
Kommunale boligtomter. 3 byggeklare tomter og 6 fremtidige tomter trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Tørdal
9 kommunale boligtomter til salgs. 7 byggeklare tomter og 2 trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Løbbedalen, Drangedal
Kommunale tomter. 3-4 byggeklare tomter samt flere fremtidige tomter som trenger ferdigstillelse.
Nybygg av boliger på Bostrak i Drangedal
3-4 kommunale byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.