Alle aktuelle byggeprosjekter i Bamble

Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår. Tomtareal: 3500 m2.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter. Ca 40 båtplasser.
Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.
Nybygg av boligområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstvei for hytteområde i Bamble
Lokale tilpasninger og optimalisering av området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.