Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo

Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Etablering av rentvannstunnel i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Oslo
Brødrene Dahl AS er valgt som leverandører av duktile støpejernsrør, GRP-rør og rørdeler. I entreprisen E6 Rentvannstunnel skal det totalt bygges ca. 12 km overføringstunnel med innvendig diameter på ca. 6,5 m. I tunnelen skal det installeres store rørledninger og annen infrastruktur (strøm, ventilasjon, etc.). Entreprisekostnad: 8 750 MNOK, ex. moms.
Utvikling av Klemetsrudanlegget i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/Bnr: 177/1, 17, 18, 178/1, 183, 250/33, 35 m.fl. TechnipFMC som EPC leverandør. Prosjekt for Front-EndEngineering Design, FEED. Det er planer om å etablere et karbonfangstanlegg inntil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Flytende CO₂ skal mellomlagres på planlagt etablert tanklager/terminal for så å transporteres videre til eksportterminal på Oslo havn.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
8-14 etasjer. Ulvenveien 90 A-B, 92-92 B. Gnr/bnr 122/55, 131/9, 131/11. Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av barnehage, ungdomsskole og flerbrukshall i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Rostockgata 136 -192. Gnr/bnr: 234/34 mfl. Mariakvartalet vil bestå av 246 leiligheter, en barnehage, forretninger, serveringssteder og kulturtilbud. Boligene skal sertifiseres til Very Good etter BREEAM-NOR-manualen. Tidligere adresse: Sørengkaia 1.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Frist for ferdigstillelse er: 2027.06.01. Opsjon for riving av hovedbrannstasjonen.
Oppgradering av tunnel i Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Ny/ombygging av havneområder m.m. på Akersneset i Oslo
Vippetangen er et sentralt og viktigt område i Fjordbyen og utgjør et bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika. De spesielle hensynene knyttet til eksisterende fergeterminal, cruisekai, havnerelatert kulturmiljø og Akershus festning skal ivaretas samtidig med at det også skal legges til rette for etablering av Fjordtrikk, Havnepromenade og byrom samt nye publikumsattraksjoner.
Tilbygg og påbygg av kontor og næring på Helsfyr i Oslo
Eksisterende bygg bevares i fire etasjer. Ny situasjon består av totat 10 etajser.
Nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Oppsalveien 28 og Haakon Tveters vei 65.
Tilbygg, fasadeendring og påbygg av eiendom i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rive innvendig planløsning, tekniske installasjoner, deler av fasade og takkonstruksjon. Deler av fasaden mot Akersgata 13-15 og Nedre Vollgate 10-14 bevares med mindre endringer. Det etableres ny innvendig planløsning, tekniske installasjoner, fasade/ yttervegger og takkonstruksjon. Tollbugata 32 - Akersgata 13-15 og Nedre Vollgate 10-14 Gnr/bnr: 207/362, 207/9.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslo
Tomten er beliggende ved Østre Aker vei og Vollebekk T-banestasjon.
Nybygg av hovedkontor for Veidekke og boliger på Ulven felt B1 i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Felt B1, B2, B3, B4, D1 og D2. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Nybygg av omsorgsboliger/seniorboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116. Gnr.72, Bnr. 4, 20, 168, 340 og 353.
Nybygg av av kontor og forskningsbygg ved Forskningsparken i bydel Vestre Aker i Oslo
Oppføring av nytt bygg i 5 etasjer med broforbindelser til eksisterende bygg for Sintef i Forskningsparken i Oslo. Opparbeidelse av uteområder inkl. nytt byrom mellom eksisterende og ny bebyggelse.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Banen blir ca. 8 km lang og vil i sin helhet gå i tunnel under bakken. Det skal bygges seks stasjoner på strekningen. K1A omfatter alle arbeider for tilkobling av Fornebubanen til det øvrige T-bane nettet i Oslo, med unntak av sporveksler. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer. Tårnkran: Rental Group AS. Brakkerigg: Dalsæt Marbre Modul AS. Leveranse av gasspeiser: Peisselskabet AS.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Vennersborgveien 4 A-C og Vækerøveien 3. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 28 m. Antall heiser fra plattform: 2. Antall rulletrapper fra plattform 4. Antall kubikk betong: 5.000.
Nybygg av leiligheter på Skøyen i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 3/59, 246, 474, 600. Rekkeverk - SegaTech AS.
Nybygg av leiligheter på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Felt B1. 3-4 etasjer. Hyllveien 13-19.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Rehabilitering av omsorgsboliger i bydel Sagene, Oslo
Mor Go'hjertas vei 25, 27 og 29. Gnr/bnr: 222/125, 129. Riving av innervegger. Totalrehabilitering av 84 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Holtet i bydel Nordstrand, Oslo
Holtveien 8B, 10, 12A, 12B, 14A og 14B.
Etablering av tilbygg i bakgård og ombygging av eksisterende bygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 2.500 kvadratmeter samt etablering av et nytt tilbygg på ca. 1.700 kvadratmeter i bakgården.
Ombygg av universitet for estetiske fag i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Prosjektet må være ferdigstilt 2. semester (vinter) skoleåret 2024/2025. Prosjektet består av ca. 5500 kvm med spesialrom (keramikk-, tre- og metallverksted, kunst og håndverksrom, moteverksted), generelle undervisningsrom og kontorer samt andre fellesfunksjoner som toalett, grupperom og stillerom
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Krav om tariffavtale på prosjektet. Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Rehabilitering av kontor, forretning og konferanselokaler m.m. i Oslo
Eiendommen skal etter omfattende rehabilitering åpnes for allmenheten som konferanse, selskaps- og representasjonslokaler i tillegg til kontor- og forretninger.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av boliger og næring på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 9/177, 178. Samarbeidsprosjekt mellom Macama AS og JCF AS. 3-4 etasjer. Ca. 22 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter. Rekkehusbebyggelsen for ca. 3 etasjer og punkthuset for 4 etasjer.
Felles rigg og drift av råbygg i forbindelse med Nye Aker sykehus i Oslo
Etablere og drifte provisorisk strømnett, ledningsnett og provisoriske VVS installasjoner. Vektertjenester, herunder vakthold og resepsjons tjenester. Vedlikehold og ombygging av internveier, plasser og stillas. Etablere og drifte utvendige byggeheiser. Etablere og drifte tårnkraner. Utstyr og maskiner for utleie. Renhold og enkelt vedlikehold. Oppmåling. Avfall fra byggherrekontor. Diverse arbeider på timer
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Om- og tilbygg av kontor mm ved Urtekvartalet i bydel Gamle Oslo
Drivhuset. Bream Very good-sertifisering.
Nybygg av leiligheter og eventuelt noe næring i bydel Nordstrand, Oslo
Det kan være mulighet til etablering av mindre næringslokaler i 1 etasje mot Ekebergveien.
Oppgradering av vei i bydel Sagene, Oslo
Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien. Det skal etableres nye grøntarealer og blågrønn overvannshåndtering. Strekningen er ca. 650 meter lang. Prosjektet krever omlegging av kabler og etablering av nye føringsveier med omfattende teknisk infrastruktur under bakken. Videre skal VA-anlegg fornyes.
Nybygg av leiligheter og forretning på Grorud i Oslo
Kalbakkstubben 14 A-B. 1 etasje forretning.
Nybygg av stålhall og administrasjonsbygg i bydel Grorud, Oslo
Levererandør av jordvaskeanlegget: Tyrone International Ltd Ny stålhall på 3071 m2 og administrasjonsbygg på 132 m2. Stålhallen skal fungere som innbygging av et jordvaskeanlegg for overskuddsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.