Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo

Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Nybygg av kontor, hotell, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl. Ca 1500 stk leiligheter. Uklart angående antall hotellrom.
Nybygg av kunnskapspark på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Bygget vil være på rundt 78 000 m2 (BTA), opp til 11 etasjer og med en underliggende kjeller i to plan på omkring 25 000 m2 (BTA), totalt ca 103 000 m2 (BTA). BREEAM Excellent. Tidligere adresse: Persveien 2 - 4.
Nybygg av kontor, handel, boliger og undervisning mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av kontor, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Nybygg av barnehage, ungdomsskole og flerbrukshall i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer. BREEAM NOR Excellent.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Nybygg av boliger og næring på Bislett i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Gjelder Strømmen stasjon, Fjellhamar stasjon, Haugenstua stasjon, Grorud stasjon, Nordstrand stasjon, Ljan stasjon, Kolbotn stasjon, Langhus stasjon.
Nybygg av boliger i bydel Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo, felt BG Syd
Opptil 300 boenheter. Gnr/bnr: 180/523, 180/535, 180/522, 180/586 og 180/1.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17). Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Ombygg fra museum til videregående skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Nybygg av boliger på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og næring på Tåsen senter i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Oppsalveien 28 og Haakon Tveters vei 65.
Nybygg av barneskole i bydel Bjerke, Oslo
850 stk elever. Spunt; Seabrokers Fundamentering AS.
Utvidelse og rehabilitering av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond). Full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use.
Nybygg av kontor på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Breeam Nor-klassifisert «Excellent».
Nybygg av omsorgsboliger/seniorboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116. Gnr.72, Bnr. 4, 20, 168, 340 og 353.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Ny- og påbygg av leiligheter, forretning/kontor mm i Frogner
Maks 6-8 etasjer. 60-70 stk leiligheter. Gnr/bnr: 214/261, 262, 263 og 391.
Nybygg av boligblokker i bydel Gamle Oslo
8000-9000 m2. 4-7 etasjer. Næring i 1 etasje. Gnr/bnr: 236/54, 56, 60, 63, 65.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Stovner, Oslo
Bygg 8-11. 7-avdelings kommunal barnehage i to etasjer. Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun C består av 108 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 5-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Banen blir ca. 8 km lang og vil i sin helhet gå i tunnel under bakken. Det skal bygges seks stasjoner på strekningen. K1A omfatter alle arbeider for tilkobling av Fornebubanen til det øvrige T-bane nettet i Oslo, med unntak av sporveksler. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer. Tårnkran: Rental Group AS. Brakkerigg: Dalsæt Marbre Modul AS. Leveranse av gasspeiser: Peisselskabet AS.
Vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo
Bymiljøetaten inviterer entreprenører til informasjonsmøte om prosjekter vi planlegger å gjennomføre på kort og lengre sikt, med hovedfokus på prosjekter med oppstart i løpet av 2024.
Nybygg av leiligheter i Bergskrystallen, Oslo
Boligbyggene får 65 leiligheter fordelt på to bygg. Det ene bygget skal i tillegg inneholde et mindre næringsareal og pauserom for sporveisansatte.
Oppgradering og påbygg av kontor i bydel Frogner, Oslo
En økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Utvidelse av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 144/1327, 146/ 348, 146/ 349, 999/ 228. Frittstående tilbygg. Utvidelse till U9.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Adressene; Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b. Gnr/bnr: 181/320, 181/383, 181/336, 181/337, 181/466, 181/382 181/764, 181/891, 181/345.
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Frist for ferdigstillelse er: 2027.06.01. Opsjon for riving av hovedbrannstasjonen.
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Riving- og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Riving av eksisterende bygg, 5177 m2. Sandakerveien 35-37
Nybygg av leiligheter på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Felt B1. 3-4 etasjer. Hyllveien 13-19.
Nybygg av leiligheter på Holtet i bydel Nordstrand, Oslo
Holtveien 8B, 10, 12A, 12B, 14A og 14B.
Nybygg av verkstedbygg i bydel Alna, Oslo
Verkstedbygg med 130 meters lengde. Bygget er tenkt å romme tre spor og vil bli ca 32 meter bredt.
Utskifting av strømledning til kobber i tunnel på Follobanen i Oslo
Utskifting av strømledning fra aluminium til kobber. Totalt 40.000 meter kobberliner som skal installeres.
Oppgradering av tunnel i Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Etablering av tilbygg i bakgård og ombygging av eksisterende bygg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på ca. 2.500 kvadratmeter samt etablering av et nytt tilbygg på ca. 1.700 kvadratmeter i bakgården.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Vedlikeholdstiltak på Gardermobanen
- Skinnebytte - Komponentbytte - 2 stk. Sporveksler - Glideskjøter - Vannsikring
Nybygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 126/33, 31. Passivhus.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Grubbegata 4-6. Riving av betongbaldakiner og eksisterende fasade.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.