Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (543)
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Entreprise K201. Entreprisen omfatter ca. 25.000 m2 komplett kjeller inkludert fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag att bygge ytterligere 15000 m2 kjellerbygg bortsett fra de tidligere 25 000 m2. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS, Magna Prosjekt AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM Excellent.
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Alna, Oslo
Ca. 475 boliger og ca. 5 000 m2 næringsbebyggelse.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Rostockgata 136 -192. Gnr/bnr: 234/34 mfl. Mariakvartalet vil bestå av 246 leiligheter, en barnehage, forretninger, serveringssteder og kulturtilbud. Boligene skal sertifiseres til Very Good etter BREEAM-NOR-manualen. Tidligere adresse: Sørengkaia 1.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Samarbeidsprosjekt. Poppelstien 1 og 2-6, Nordstrandveien 43, Ekebergveien 237-243. 4-6 etasjer. 6.915 m2 ny bebyggelse over terreng og ca. 6.000 m2 under terreng. Ca 1.460 m2 utadrettet næringsvirksomhet på gateplan samt 5.500 m2 tjenesteyting. Gnr/bnr: 183/24, 29, 34 mfl.
Riving av kontor og nybygg av kontor og forretning ved Urtekvartalet i Gamle Oslo
Spunt: Kynningsrud Fundamentering AS. BREEAM Excellent-sertifisering med energiklasse A. Kalkstabilisering: SMG (Soli Mixing Group).
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Svanemerket bygg. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17).
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Til- og ombygg av kontor i bydel Sentrum, Oslo
Totalt er det 36.000 kvadratmeter som skal moderniseres. BREEAM In-Use nivå Very Good.
Nybygg av studentboliger på Kringsjå i bydel Nordre Aker, Oslo
3-7 etasjer. Bygg F, G, H, I , J K, L og M.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m² fordelt på ca 300 boenheter. hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen. Gnr/bnr: 127/7, 122/488.
Ombygg til barnehage, helsestasjon og kontor m.m. på Carl Berner i bydel Grünerløkka, Oslo
Breeam-Nor «Excellent» . En barnehage med 20 avdelinger og et bydelshus for bydel Grünerløkka. Riving av lavbygget i gårdsrommet. Gnr/bnr: 227/464, 575, 576, 589, 602.
Nybygg av boliger, næring og kultur på Vollebekk i Groruddalen i bydel Bjerke, Oslo
Brobekkveien 58-60. 4-8 etasjer. Ca 2230 m2 med næring. Totalt 1000 stk leiligheter på Vollebekk. BREEAM-NOR Very Good.
Ombygging av kontor i bydel Frogner, Oslo
Filipstad brygge 1 og Filipstadveien 10.
Ombygg fra museum til skole i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Utvidelse av Edvard Munch videregående skole med flere studiespesialiseringsplasser i lokalene til Kunstindustrimuseet. Lettere rivearbeider og sanering innendørs på skole.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Arbeid med kjeller startet 2022. Rostockgata 61 - 85. Bispevika syd, felt B6b. Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b. Gnr/bnr: 234/11 mfl. BREEAM standard «very good».
Etablering av boliger og barnehage i bydel Grünerløkka, Oslo, etappe 3
Totalt 385 stk leiligheter, fordelt på 3 etapper. BREEAM-Good. Børsteveien 33 - 35.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslo
Bebyggelsen er på 4-6 etasjer, og inneholder cirka 135 leiligheter. Tomten er beliggende ved Østre Aker vei og Vollebekk T-banestasjon.
Nybygg av kontor- og forskningsbygg i bydel Ullern, Oslo
Syv etasjer over bakkeplan og to underetasjer.
Nybygg av politistasjon på Kjelsrud i bydel Alna i Oslo
Sedum: Godt Voksne Karer AS v/Jostein Sundby. Overlys, takluker og røykluker: Unilite Norge AS v/Tommy Eriksson.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i bydel Alna, Oslo
8000-10000 m2. Bygges sammen med "Nytt bydelshus på Furuset".
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Vestre Aker, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Etablering av boliger, næringsarealer og barnehage i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen. Gnr/bnr: 125/67, 69.
Oppføring av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
3-5 etasjer. Byggherren eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond).
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av studentboliger og riving av industribygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Det er ca 197 leiligheter og plass til totalt 209 beboere. I tillegg ser SiO for seg noe næring, forretning og bevertning i første etasje, altså offentligrettet virksomhet og fellesfunksjoner. I prosjektutviklingen og den kommende byggeprosessen vil NCC gjennomgående benytte VDC (Virtual Design and Construction). Samspillsfase (forprosjekt daglysberegninger); Marini Consulting, Alexander Marini.
Nybygg av park og flerbrukshall mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Lørenveien 64-68. Flerbrukshall 2500 BRA. Aktivitetspark 6000 kvm. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A.
Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Gjelder Strømmen stasjon, Fjellhamar stasjon, Haugenstua stasjon, Grorud stasjon, Nordstrand stasjon, Ljan stasjon, Kolbotn stasjon, Langhus stasjon.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslo
4-12 etasjer. Liten næringsdel i førsteetasje, fellesarealer og allment tilgjengelig torg. BREEAM-standard very good.
Nybygg av flerbrukshall på Dælenenga i Oslo
Tidligere brukt adresse: Seilduksgata 30.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Smestad i bydel Ullern, Oslo
4 stk byvillaer i 5-6 etasjer med parkeringskjeller. Illustrasjon; Lund Hagem Arkitekter AS. TEK10. Hoffsveien 47-49. Gnr/bnr: 32/640, 1.
Nybygg av tennisanlegg på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Over terreng (klubbhusdelen): BRA=498 m². Under terreng (nederste plan, dvs selve hallen og underetasje klubbhus): BRA=4200 m².
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Rehabilitering av omsorgsboliger i bydel Sagene, Oslo
Mor Go'hjertas vei 25, 27 og 29. Gnr/bnr: 222/125, 129. Riving av innervegger. Totalrehabilitering av 84 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg på Røa i bydel Vestre Aker, Oslo
ESSO-tomta. Gnr/bnr: 12/780, 12/781, 12/9, 12/782.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Nybygg av boliger i på Høyenhall i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 148/348, 148/349, 148/115, 148/406, 148/399.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Rehabilitering av E18 Sjølystlokket og Bygdøylokket i Oslo
Etablering av ny kulvert for Hoffselva og rehabilitering av Bygdøylokket og Sjølystlokket.
Nybygg av leiligheter på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Felt B1. 3-4 etasjer. Hyllveien 13-19.
Ombygg av kontor m.m. i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Til- og ombygg av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Til- og ombygg av hotell til kontor på Kvadraturen i Oslo sentrum
Etablering av terrasse på eksisterende tak (niende etasje). Eksisterende parkeringskjeller vil bli omgjort til område for sykkelparkering og garderober.
Nybygg av rekkehus i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 28/471, 645, 771. Åsjordet Eiendom AS som er tiltakshaver, 51 prosent eid av Monolith Properties og 49 prosent av Neptune Properties.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Ombygging av kontor i Oslo sentrum
Riving av utvendig heissjakt.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rehabilitering av kontorarealer i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging og rehabilitering av kontorarealer, teknisk oppgradering, ny heis, mindre justering av fasade, samt rivning av utebod, oppgradering / bearbeiding av dekke i gårdsrom mot sørvest.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Etablering av deponi for masser i forbindelse med ny vannforsyning i Oslo
Ca. 1 210 000 tonn med masser produsert av tunnelboremaskinen (heretter TBM-masser) fra E6 Rentvannstunnel, med opsjon på inntil 560 000 tonn TBM-masser fra kontrakten E5 Råvannstunnel. TBM-massene kan håndteres av leverandøren i form av deponering av massene, videreforedling av massene eller bruk av massene i forbindelse med tilbakeføring av landområde.
Driftskontrakt for elektro og automasjon i Oslo, 2023-2028
Kontrakten ivaretar funksjonsansvar for noen av oppgavene både på og langs riksveger i Oslo, Asker, Bærum og Hole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.