Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av fotballbane i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Grunnarbeid i forbindelse med Eina sportsanlegg i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.