Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av flerbrukshall i Vestre-Toten
Gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Nybygg av boliger på Raufoss
Planområdet er på ca. 3,1 daa.
Etablering av ny infrastruktur ved industrpark i Raufoss, Vestre Toten kommune
Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Næringspark ANS. Etablering av pumpestasjon på separat prosjekt.
Nybygg av fotballbane i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Grunnarbeid i forbindelse med Eina sportsanlegg i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Nybygg av kanonhus på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17. Etablere fundament, som forankres til grunnfjell, for plassering av kanon. Videre skal det lages en lavett for å holde kanonen og et hus som skal beskytte kanonen fra vær og vind.
Etablering av fangnett ved idrettsbane i Raufoss
For å hindre spredning av gummigranulat (nytt krav), må det etableres en sluse inn/ut av banen. Da må det også etableres fangnett langs den ene langsiden. På de 3 andre sidene er det allerede fangnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.