Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Slidre

Nybygg av skiløype og turveg langs Vasetvatnet, Vaset
Planområdet ligg på nordsida av Vasetvatnet og er delt i to polygon. Austre del av planområdet dekker ca 540 m trase på gbnr. 70/31 og 69/1 og vestre del ca 740 m på gbnr. 69/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.