Alle aktuelle byggeprosjekter i Vang

Nybygg av hytter på Tyin Vang kommune
Gnr/bnr: 4/3, 5/2, 5/3, 5,4, 5/49, 2/6, 6/4, 2/270 og 9002/19
Oppgradering av renseanlegg i Vang kommune
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise for M1 og hovedentreprise for B1.
Gjenoppbygging av veg og utbygging av vann- og avløpsledninger i Vang kommune
Gjennoppbygging av Burmavegen som ble ødelagt avflommen Hans, og flomsikring av langsgårnde bekkeløp.Vegstrekningen er 694m lang pluss avkjøringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.