Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågå

Nybygg av leilighetsbygg i Vågå, trinn 1
Trinn 1= 6-8 bygg med leiligheter med 4-6 boenheter per bygg. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området.
Nybygg av forretning og kontorbygg i Vågåmo
Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 65/1, 65/21, 65/22, 66/96, 66/199 og 194/29. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for forretning og kontor. Planområdet ligger i Vågåmo sør for Vågå kulturhus og Vågåhallen, øst for Fv. 452- Vågåvegen. Inntil 2.800m² butikkareal på 1.plan og inntil 1.500m² kontorareal i 2.-3. etg.
Rensk, bolting og gjerde på Riksveg 15 i Våga
Reinsk, bolting, gjerde m.m. Skredfaktor lav. Skredtype stein.
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 2
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 1
Infrastruktur for 24-48 boenheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.