Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågå

Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport langs med Riksveg 15 i Vågå, Lom eller Skjåk
Etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass for tungtransport langs rv. 15 i kommunene Vågå, Lom eller Skjåk. Kjøreavstanden fra rv. 15 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-15 oppstillingsplasser.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vågå, trinn 1
Infrastruktur for 24-48 boenheter. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området fordelt på 2 byggetrinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.