Alle aktuelle byggeprosjekter i Tolga

Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
3 kommunale tomter. Det er i tillegg 1 privat tomt som er ubebygd.
Nybygg av eneboliger i Hodalen
Spredt bebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Grantevet, Tolga
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Holøyen
LNFR-spredt boligbebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.