Alle aktuelle byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Etablering av døgnhvileplass for tungtransport langs Riksveg 3, Atna–Kvikne i Innlandet fylkeskommune
Kjøreavstanden fra rv. 3 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 1 km. Avkjøringen fra rv. 3 skal ligge på strekningen fra den sørlige avkjøringen til fv. 219 ved Atna, og til fylkesgrensen Innlandet/Trøndelag. Døgnhvileplassen skal inneholde sanitæranlegg med toalett og dusj, og den skal ha 12-20 oppstillingsplasser.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.