Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
Den midterste strekningen på E6 Moelv-Øyer. 23 km; 18 km veg i dagen, ny bru over Lågen på 700m, og 19 mindre konstruksjoner og 3 kryss. Etablering av overvannsledning mellom Mosåsa PS- Hunder.
Nybygg av fabrikk på Rudshøgda
BREEAM NOR. Energimerke A.
Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Nybygg av dagligvareforretning på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje. Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av kjedet eneboliger i Brumunddal
Gnr/bnr: 689/261, 689/262, 689/264 m.fl.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Brumunddal
2 stk tomannsboliger og 2 eneboliger.
Kabling av høyspent i Brumunddal
Kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern.
Ombygging av vei til miljøgate i Ringsaker
Anlegget strekker seg fra rundkjøring ringsakervegen/Fagerlundvegen til parketten og brufoten til Amlund bru.
Etablering av massemottak i Ringsaker kommune
Planområdet er på ca. 300 dekar og skal tilrettelegges for massemottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.