Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringebu

Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 2
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 2 består av 8-9 hus.
Reparering av vegbru over Lågen ved Ringebu
Ny vegbru over Lågen ved Ringebu.
Nybygg av eneboliger i Venabygd
Bakkalykkja 12, Gnr/bnr: 18/162, areal 985 m2. Bakkalykkja 8, Gnr/bnr: 18/164, areal 896 m2. Bakkalykkja 6, Gnr/bnr: 18/165, areal 1083 m2.
Nybygg av renseanlegg i Losnabakken, Ringebu kommune
Nytt renseanlegg for 300 pe i Losnabakken. Det er inngått kontrakt med Odin Miljø AS om det prosessmessige utstyret som skal inn i bygget. Boring under E6.
Ny garderobe i svømmehall i Ringebu
Etablering av garderobe for brukere med nedsatt funksjonsevne og etablering av personheis fra garderobe og ned i basseng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.