Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringebu

Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 1
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 1 består av 8-9 hus.
Nybygg av fabrikk i Fåvang
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr.: 129/271 og 129/272 samt deler av 129/262 og 129/246. Utbyggingen av næringsbebyggelse skal skje på gnr/bnr.: 129/271 og 129/272
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Gnr/bnr: 103/7, 1, 102/2, 1 og 109/10. Frittliggende fritidsboliger og konsentrerte utbyggingsområde.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Kvitfjell i Ringebu
Konsentrert utbygging av leiligheter/to-manns boliger eller frittliggende fritidsboliger.
Nybygg av overføringsledning, avløpspumpestasjon og riving av renseanlegg i Ringebu
Overføringsanlegg vann og avløp Ringebu-Frya. Nedleggelse og riving av Ringebu ra og etablering av avløpspumpestasjon.
Nybygg av fritidsboligområde i Kvitfjell, Fåvang, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 150 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 90 hytter i trinn 1.
Etablering av infrastruktur for hytteområde i Kvitfjell, Fåvang
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 150-160 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 90 hytter i trinn 1.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Ombygg av ringledninger i Ringebu
Økning av sikkerhet av eksisterende ringledning.
Kapasitetsutvidelse ved vannverk i Fåvang
Fåvang vannverk: kapasitetsutvidelse med 2 nye brønner og evt. reviderte klausuleringssoner.
Nybygg av utebod-/garasje i Ringebu
Det er behov for en garasje slik at biler kan tines pga snø som pakker seg i hjulkapslene, samt innvendig vedlikehold som vasking og støvsuging. I 2022 har fire beboere elektriske scootere som bør ha en plassering under tak eller inne. Det er behov for stor utebod til passasjersykler og annet utstyr. Det er ikke nok lagringsplass til dette inne eller ute i dag.
Etablering av solcelleanlegg på rådhus i Ringbu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på kulturhus i Fåvang
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på omsorgssenter i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på teknisk drift i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcellanlegg på renseanlegg i Fåvang
Forventet strømproduksjon ved Fåvang renseanlegg er anslått til 60.000 KWh årlig, som vil gi en besparelse på kr 120.000.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.