Alle aktuelle byggeprosjekter i Rendalen

Utbedringstiltak for kirker i Rendalen
Ulike behov for rehabilitering for de fire kirkene. Felles for de fire kirkene er at de er utsatt for råte og tilhørende skader.
Utbygging av vannverk i Rendalen kommune
Levering og montering av vannbehandlingsutstyr til Finstad vannverk (brønnhull 2), Finstad vannverk (brønnhull 1), Åkre vannverk og Åkrestrømmen vannverk i Rendalen kommuneFinstad vannverk (brønnhull 2)- Nytt bygg inklusive prosess anlegg.Finstad vannverk (brønnhull 1)- Nytt SD anlegg i bestående bygg.Åkre vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.Åkrestrømmen vannverk – Nytt UV anlegg i bestående bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.