Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Odal

Ny småhusbebyggelse i Nord-Odal
Råtomt. ca 30 mål. ca 40 tomter.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.