Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Odal

Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Nybygg av leirduebane i Mo
Gnr. 52, bnr. 25, fnr. 2 og del av gnr. 52, bnr. 25.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.