Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Fron

Nybygg av eneboliger i Skåbu
Tomter for salg: Austlivegen 36, 38, 40, 30d og tomtenummer: 13 og 17. Gnr/bnr: 204/232 mfl.
Utbedringstiltak på fylkesveger Midt-Gudbrandsdal 2024
Prosjektet omfatter utbedringstiltak på fv. 27 Rondanevegen og fv. 2592 Kvarvvegen, bygging av gs-veg på fv. 2532 Liavegen samt etablering av vegbelysning på fv. 2628 Rondanevegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.