Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Fron

Nybygg av fjellandsby rundt Rondablikk hotell i Nord-Fron
Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet. Gnr/bnr: 309/28, 309/33, 383/64, 309/7, 383/5, 383/662, 383/54, 383/73 og 383/11.
Rehabilitering og utskifting av vann- og spillvannsledninger og kummer i Nord-Fron kommune
Rehabilitering/utskifting av enkelte vann- og spillvannsledninger ink. kummer og innhold, samt tilknytninger på stikkledninger, i området rundt Sundvegen og deler av Barhaugvegen, på Vinstra i Nord-Fron kommune.
Rehabilitering av spillvannsledninger i Nord-Fron kommune
Spillvannsledninger fra Sødorp skole til Kåja i Vinstra.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.