Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Utvidelse av boligområde i Fagernes
Ca. 20 eneboligtomter, og 2-3 boligtomter for 1-4 enheter.
Omlegging av VA-ledninger ved Aurdal skule i Nord-Aurdal kommune
Gravearbeider og legging av nye rør for vann 160 mm, avløp 160 mm og overvann 600 mm og 160 mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.