Alle aktuelle byggeprosjekter i Lom

Rehabilitering og nybygg av helseheim i Lom kommune
Nybygg: 3773 m2 BRA, Ombygg: 1160 m2 BRA, Lettombygg/overflateoppussing: 1813 m2 BRA.
Nybygg av kommunale boliger i Lom sentrum
Flermannsbolig med flest mulig boenheter innenfor kostnadsrammen, inklusiv klargjort tomt med ferdigstilt uteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.