Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av rekkehus, studentboliger, næringslokale og lager m.m. i Lillehammer kommune
Det planlegges for ca. 27 rekkehusenheter, et næringslokale som er egnet for framtidig endring til fellesområde og tre bygninger for minilagerutleie i kombinasjon med studentboliger, som kan videreutvikles til eldreboliger. Det vurderes å tilrettelegge for kontor.
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Ombygging av kontorlokaler til ny tannklinikk i fylkeshus 3 på Lillehammer
Prosjektet gjelder innvending ombygging og rehabilitering av plan 1 i fylkeshus 3 på Lillehammer, til ny tannklinikk.Kontorlokaler plan 1 i Kirkegata 78-80 på Lillehammer skal bygges om og tilpasses til ny tannklinikk. Ny tannklinikk skal bestå av 12 behandlingsrom, med tilhørende personalrom, garderober, kontorer og venterom. Videre skal det også etableres nytt inngangsparti for TOO avdeling med smitteklinikk.
Etablering av nytt verksted, vaskehaller og parkering for renovasjonsbiler i Lillehammer kommune
Gjenbruk av de modulbaserte bygningsmaterialene fra Dekkmannbygget på Hovejordet til oppsetting av nytt bygg ved Glør IKS sitt avfallsanlegg på Roverudmyra miljøpark.
Ombygging til basishall i Lillehammer
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Lavspenningsarbeider ved jernbanestasjoner i Innlandet fylkeskommune
Diverse arbeider på Bjorli, Dombås, Otta, Fokstua og Lillehammer stasjon.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Lillehammer
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Utvendig oppgradering av sykehus i Lillehammer kommune
Det skal utføres rehabiliteringsarbeider på høyblokk og teknisk hus på høyblokka ved Lillehammer sykehus. Det skal bygges opp ny gesims og etablere vern på taket på høyblokka. På fasaden skal vertikale aluminiumsprofiler festes, det skal utføres service på utvendig solskjermingen, beslag på pipe skal festes og på balkongene skal gummi ved innfesting av glass utskiftes. I tillegg er det opsjon for innfesting beslag over/under vinduer ved trappe oppgang.
Utskifting av vinduer og innvendige dører på Horsters Minde bo og servicesenter i Lillehammer kommune
Utskifting av vinduer i Horsters Minde bo- og servicesenter, Kirkegata 22, bygg C og innvendige dører i Kirkegata 24, bygg B.
Etablering av baderampe og badeflåte ved badeplass i Lillehammer kommune
2stk badeplasser i Lillehammer som skal bli universelt utformet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.