Alle aktuelle byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Kongsvinger
Ca 16,5 daa. Planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. 15-21 boenheter.
Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Etablering av mobiltelefonmaster for bedre mobildekning i Grue og Kongsvinger kommune
Grue og Kongsvinger har bevilget midler til å forsterke mobildekningen i følgende områder: Grue - Grue vestside Konsvinger - Austmarka Nord Kongsvinger - Bukkåsen Kongsvinger - Varaldskogen Kongsvinger - Øiermoen
Etablering av solcelleanlegg ved flere anlegg i Innlandet
Anskaffelse av solceller til følgende lokasjoner: Vognhallen ved hovedkontor: Otervegen 9, 2211 Kongsvinger. - Flatt tak RA 900 Kirkenær: Haugsgutua 15, 2260 Kirkenær. - Saltak, 21 grader RA 500 Sand: Bunesvegen 65, 2120 Sagstua. - Flatt tak RA 950 Grinder: Solørvegen 376, 2264 Grinder. - Saltak, 21 grader

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.