Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamar

Etablering av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Ca. 300 daa. Datasenteranlegget ligger i Heggevik Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Fem bygg der hvert bygg har et fotavtrykk på cirka 4.200 kvadratmeter.
Etablering av transformatorstasjon i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Heggvin transformatorstasjon skal forsyne det planlagte datasenteret ved Hamar med strøm. Heggvin transformatorstasjon skal gjerdes inn. Totalt inngjerdet område er på omtrent 15 dekar.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Etablering av 132 kV-ledninger og oppgradering av transformatorstasjon m.m. i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Etablering av 132 kV kabler mellom Heggvin transformatorstasjon og eksisterende Vang transformatorstasjon, en 132 kV dobbel samleskinne og tre 132 kV utendørs bryterfelt i Heggvin transformatorstasjon. Utvidelser av Vang transformatorstasjon og etablering av en ny P-spole i stasjonen. Stasjonsarealet utvides med om lag 2000 m2. Traseen mellom Vang og Heggvin er om lag 300 meter.
Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen. ca 15-16 byggemåneder.
Skinnebytte på strekningen Hamar - Elverum kommune
Skinnebytte på strekningen Hamar – Elverum, km 130,759 – 149,000 – dvs. totalt 18,241km spor (36 482 skinnemeter). Gamle 41 og 49 kg’s skinner skiftes ut med 54E3 skinner levert av byggherre. Det skal i tillegg byttes sviller og suppleres ballast under 3 stk planoverganger av gummielementer (Strail).
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Nybygg av leiligheter i Hamar kommune
Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger innenfor gnr/bnr 1/1053 og 1/914, og deler av 1/7496, 0/0 (kommunal veg) og 1/809.
Etablering av ny gang- og sykelbru over Flagstadelva i Hamar
Varselet berører eiendommene , 197/11 og 209/1 i Hamar kommune og 902/1 og 788/1 i Ringsaker kommune.
Nytt sprinkler og ventilasjonsanlegg i fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Etablering av nytt ventilasjonsrom på tak og utskifting av tekniske anlegg for operasjonsstue i sykehus i Hamar
Ny ventilasjon i operasjonsstue 1 og 2 i andre etasje fløy F på Hamar sykehus.
Perimetersikring av område samt etablering av sykkelskur i Hamar
Graving, asfaltering, støpning av mur, montering av naturstein, samt bygging av et sykkelskur.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.